کاهش دو کیلومتری مسافت آذرشهر به قاضی جهان با احیای جاده قدیم

8 خرداد 1397 ساعت 12:03
کاهش  دو کیلومتری مسافت آذرشهر به قاضی جهان با احیای جاده قدیم

آذرشهر با 2 کشته جاده ای در رتبه نخست مرگ ومیر پایین در آذربایجان شرقی


 مهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهان

بخشدار مرکزی آذرشهر بر احیای جاده اصلی آذرشهر به قاضی جهان با هدف کاهش ترافیک خیابان شهید غفاری آذرشهر، کاهش تصادفات موجود در تقاطع شهید غفاری و کمربندی، کاهش زمان حرکت، کاهش 2 کیلومتری فاصله بین دو منطقه و صرفه جویی در هزینه های سوخت تاکید نمود.

مهندس محمدرضا علیزاده در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهان ترتیب یافته بود با بیان اینکه راه ، بیس و پایه اساسی توسعه می باشد گفت: احداث راههای مواصلاتی یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی بوده و تاثیر این عامل بر رشد و گسترش سایر عوامل توسعه انکارناپذیر می باشد و زمینه توسعه از جهات مختلف را فراهم می آورد.

وی با بیان اینکه راهها باعث کاهش زمان حرکت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کشاورزان در روستاها می شوند خواستار تلاش مضاعف مسئولین و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت ارتقاء وضعیت راههای ارتباطی منطقه به ویژه جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان برای رفاه حال  مردم و مسافران شد و از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان و شهرداری آذرشهر خواست تا با مشارکت یکدیگر نهایت تلاش خود را جهت زیرسازی ، آسفالت و رفع مشکلات و نواقص این راه بکار گیرند.

مهندس جلیل جهانپور شهردار آذرشهر نیز با بیان اینکه قاضی جهان جزو آبادی های نمونه و پرافتخار آذربایجان با مردمانی باهمت  می باشد گفت: جهت هرگونه همکاری در زمینه احیای این جاده آمادگی داریم و شهرداری آذرشهر  متعهد می شود ماشین آلات و شن مورد نیاز جهت زیرسازی این جاده را برعهده گیرد.مهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهان

رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر نیز با بیان اینکه برای تامین رایگان قیر مورد نیاز جاده اصلی و قدیم آذرشهر به قاضی جهان مشکلی وجود ندارد افزود: باتوجه به اینکه این جاده از قدیم جاده اصلی آذرشهر به قاضی جهان بوده و طبق قانون ، حریم این جاده برای دولت می باشد و لذا در مورد 5 مورد تملک و عقب کشی موجود در مسیر نیز از این حیث مشکلی وجود ندارد که امیدوارم بحث آزادسازی در اسرع وقت با همکاری اهالی ، دهیاری و شورای اسلامی قاضی جهان تحقق یابد تا اقدامات اولیه جهت احیای این جاده صورت گیرد.

مهندس میرحسین حسینی تعداد کشته های جاده ای در صحنه شهرستان آذرشهر در سال 94 را 18 نفر و در سال  95 ، 16 نفر اعلام نمود و افزود: این آمار در سال 96 به تعداد 2 نفر رسیده که در این خصوص رتبه شهرستان آذرشهر به رده های نخست استان ارتقاء یافته است که امیدوارم این رقم امسال به صفر برسد.

وی با بیان اینکه برای تصویب ردیف اعتباری این پروژه با توجه به قرار گرفتن در فصل اعتبارات مشکلی نداریم گفت: در صورتی که نسبت به رعایت عقب روی در طول مسیر اقدام عاجل صورت پذیرد ،دولت آمادگی دارد که طول این مسیر را زیرسازی و آسفالت ریزی آن را در اسرع وقت انجام دهد.

گفتنی است در خاتمه این جلسه مقرر شد در یک هفته آتی نسبت به برگزاری جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان آذرشهر و ادارات ذیربط جهت نهایی شدن مصوبات این جلسه اقدام لازم صورت پذیرد.

شایان ذکر است با زیرسازی و آسفالت جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان به طول 1800 متر و با عرض 30 متر ، شاهد کاهش  دو کیلومتری مسافت آذرشهر به قاضی جهان خواهیم بود.


مهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهان
مهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهان
مهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهانمهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهانمهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهان
مهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهانمهندس محمدرضا علیزاده بخشدار مرکزی آذرشهر در جلسه تبادل نظر و بررسی احیای جاده قدیم آذرشهر به قاضی جهان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر آذرشهر ، میرحسین حسینی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آذرشهر، اعضای انجمن توسعه شهرستان آذرشهر ، مدیران گروه آنایوردوم قاضیجهان ، دهیاری و اعضای شورای اسلامی قاضیجهان و جمعی از بزرگان منطقه در محل هیئت حسینیه قاضیجهاننظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد